Home      Avbestilling

Avbestillingsbetingelser

 
Ved avbestilling av tolketjeneste, et døgn eller senere før avtalt tolking, faktureres full pris. Ved avbestilling før dette faktureres ingenting.