Home      Kontakt

For bestilling ønsker vi at du bruker vårt bestillingsskjema , eventuelt e-post.

For annen kontakt gjelder følgende:

Bærum tolketjeneste

Hønsveien  10
1384 Asker 
Telefon: 45287627, vakttelefon: 48092487
Fax: 67422134
E-Mail: kontakt@baerumtolketjeneste.no