Home      Kvalitet

Våre tolker:

- Har taushetsplikt .
- Har flere års tolkeerfaring.
- Snakker godt norsk.
- Har god kjennskap til de aktuelle språkområder, politisk og sosiokulturelt.
- Kjenner til dialekter i språkene.

- Kan stille opp på kort varsel, 24 timer i døgnet.

business meeting bw.jpg