Få hjelp av en kvalifisert tolk

En tolk sørger for forståelse mellom mennesker som ikke har et felles muntlig språk. Ved å oversette det som blir sagt fra ett språk til et annet mens samtalen foregår, fungerer tolken som et viktig bindeledd.

Det er selvfølgelig helt avgjørende at tolken tolker og formidler det som blir sagt på korrekt vis. Hvis ikke, kan innholdet i ytringer bli feil – noe som kan ha store konsekvenser for de det måtte gjelde. Derfor er det viktig å få hjelp av en dyktig, kvalifisert og erfaren tolk.

Hos Bærum Tolketjeneste finner du kvalitetstolken du leter etter.  

Tolk med gode språkferdigheter

Siden tolken skal formidle det som blir sagt mellom to ulike språk, er det viktig at vedkommende har gode ferdigheter i begge språk.

Velg en kvalifisert tolk

Om du velger en tolk med statsautorisasjon, kan du føle deg trygg på at vedkommende har kvalifikasjonene som trengs for å kunne tolke og formidle innholdet på en god måte.

Hos oss kan du bestille hjelp fra en kvalifisert tolk. En tolk vil regnes som kvalifisert enten gjennom utført autorisasjonsprøve eller tolkeutdanning.

En statsautorisert tolk har utført og bestått en autorisasjonsprøve i tolking mellom to spesifikke språk ved OsloMet. Autorisasjonen som fås gjennom den offentlige godkjenningsprøven gis av IMDI ( Integrerings- og mangfoldsdirektoratet).

Ved OsloMet tilbys også tolkeutdannelse, inkludert bachelorgrad og grunnmodul. Gjennomført utdannelse eller autorisasjon kvalifiserer tolken for registrering i Nasjonalt tolkeregister.

I dette registeret kan man finne en oversikt over hva slags kompetanse den enkelte har innen tolking mellom norsk og øvrige språk.

Lang erfaring

Foruten gjennomgåtte språkprøver og kvalifikasjon på papiret, er tolkens erfaringsnivå viktig. Med lang erfaring vil en tolk ha gode forutsetninger for å kunne formidle det som blir sagt på best mulig vis.

Hos oss kan du finne en tolk med mangeårig tolkeerfaring. Vedkommende har vært tolk i mange ulike situasjoner og settinger, og vet hva som kreves for å utføre jobben på en pålitelig og korrekt måte. 

Gode ferdigheter i norsk er et must

En tolk skal ikke bare ha god språklig forståelse for fremmedspråket du ønsker å tolke. Minst like viktig er det at tolken har gode norskferdigheter, slik at innholdet kan formidles videre med mest mulig presisjon.

Om du bestiller en tolk gjennom oss, kan du føle deg trygg på at tolken snakker godt norsk – slik at misforståelser og feil unngås.

Tolk med kunnskap om dialekter

I Norge har vi mange ulike dialekter, og slik er det også i mange andre land og språk. Det er derfor en klar fordel om du velger en tolk med kunnskap om et bredt spekter av dialekter.

Kjennskap til sosiokulturelt og politisk språk

I mange tilfeller er det behov for en tolk som kan formidle innholdet i samtaler som omhandler politiske, samfunnsmessige eller kulturelle temaer. Da er det viktig at tolken har kunnskap om politiske og sosiokulturelle ord og uttrykk i begge språk.

Gjennom oss kan du få hjelp av en tolk med god kjennskap til forskjellige språkområder. Dette inkluderer også sosiokulturelt og politisk språk.

Tolk til over 100 språk

Vi tilbyr tolketjenester et bredt spekter av språk, noe som sikrer deg tilgang på de tolketjenestene du har bruk for. Du kan finne en tolk med kunnskap om språk fra ulike verdenskontinenter og land.

Totalt tilbyr vi tolk i mer enn 100 ulike språk. Dette inkluderer alt fra polsk, russisk og rumensk, til thai, spansk og albansk. 

Trenger du tolk? Vi har mange ulike tjenester!

En tolk kan ikke bare bistå med fremmøtetolking, der vedkommende tolker samtalen mens han eller hun er fysisk til stede. Det er også mulig å få hjelp av tolk digitalt eller via telefon. 

Telefontolk eller digital tolk kan for eksempel være aktuelt om du og den andre parten befinner dere på hver side av jordkloden, eller om det bare passer dårlig med ordinært oppmøte.

Vi tilbyr alle tolketjenester du trenger på siden vår. 

Når har man behov for tolk?

En tolk kan være nyttig i en rekke ulike situasjoner, der fellesnevneren er at språk er en barriere mellom to eller flere parter.

Som offentlig tjenesteyter skal man for eksempel kunne lytte til, informere og veilede brukere. Om språk betraktes som en barriere, er det da nødvendig med en kvalifisert tolk.

Verdt å vite når du trenger tolk

Offentlige tjenesteytere som har behov for tolk, skal forsikre seg om at tolken er kvalifisert. Det er dessuten viktig at tjenesten utføres i henhold til bestemmelsene som finnes i tolkeloven. Loven sier blant annet følgende…:

  • Barn kan ikke benyttes som tolk
  • Tolken skal ikke være inhabil: Slektninger, medfølgende eller familiemedlemmer av parten skal ikke benyttes som tolk
  • Man skal ikke bruke tospråklige medarbeidere som er ansatt for å utføre andre oppgaver som tolk

Tolk med taushetsplikt

Når du trenger tolk, kan det være betryggende å forsikre seg om at vedkommende har signert en avtale om taushetsplikt. På den måten kan du føle deg trygg på at innholdet i samtalen som tolkes ikke lekkes til andre parter.

Alle våre tolker har taushetsplikt, og eventuelle dokumenter som inneholder taushetsbelagt informasjon blir oppbevart på en trygg måte. Etter endt oppdrag vil eventuelle dokumenter tilbakeleveres til deg som oppdragsgiver, eller bli destruert.  

Tolk på kort varsel – 24/7

Behovet for tolk kan plutselig melde seg, og da er det betryggende å vite at du har tilgang på tolk døgnet rundt. Vi kan bistå med tolk 24/7, og hjelper deg enten det er om helgen, midt på natten eller lignende.

Du kan også få hjelp på kort varsel. Vi samarbeider med et stort spekter av tolker, noe som sikrer fleksibilitet og god tilgjengelighet til enhver tid. 

Hvordan bestille tolk?

Det er enkelt å bestille hjelp fra en tolk via våre nettsider. Det eneste du trenger å gjøre, er å legge inn nødvendig informasjon i dette skjemaet. Her oppgir du blant annet navn, telefonnummer, e-post og hva slags språk du trenger tolk i.

Oppgi også dato og klokkeslett for når du trenger tolk, så vel som tolkested. Har du relevante tilleggsopplysninger kan disse også legges inn under «Eventuelle andre opplysninger». Send inn skjemaet, og få hjelp av Bærum Tolketjeneste på 1, 2, 3!

Jobb hos oss

Ønsker du å søke jobb hos oss?